2005-04-29

UPPRÄTTELSE – en film om interneringslägren i Sverige under andra världskriget.

Visas fredag den 20 maj kl 19.00 – 21.00
Bergslagsgården, Norrköping
Arrangör: ABF  Östra Östergötland
Kontakt:
Roger Källs, Ombudsman
ABF Östra Östergötland
011-211300  070-3133168

Nils Lundgren, journalist vid SVT Umeå.
Tel 090-17 50 52

”Upprättelse – en film om interneringslägren i Sverige under andra världskriget”.

Längd 56 minuter och 20 sekunder.

Under andra världskriget internerades i Sverige mellan 600 och 700 värnpliktiga män i särskilda militära läger. De internerade kan ha varit ännu fler, lägren var hemliga och det är inte säkert att alla läger någonsin kommer att bli kända. De flesta i interneringslägren var kommunister, men där placerades också radikala socialdemokrater, syndikalister, fackföreningsfolk och såkallade Englandsvänner.

Avsikten var att hålla vad man inom statsapparaten uppfattade som samhällsfarliga och eventuellt landsförrädiska element under uppsikt. Lägren låg isolerade och de internerade fick inte bära vapen. De fick inte veta hur länge de skulle vara där, än mindre varför de placerats där. De övervakades av beväpnade vakter.

Interneringarna verkställdes utan anklagelseakt, rättegång eller dom. Ingen var skyldig till någon brottslig handling, det räckte med ”fel” d v s socialistiska eller kommunistiska åsikter eller organisationstillhörighet.

Systemet var sanktionerat av regeringen och känt av riksdagen, men drevs som ett administrativt militärt projekt. Interneringen baserades på uppgifter från säkerhetspolitisk underrättelsetjänst, civil övervakning, åsiktsregistrering och angiveri.

Om dessa läger har Nils Lundgren, journalist vid Sveriges Television i Umeå i samarbete med Film i Västerbotten gjort dokumentärfilmen ”Upprättelse”.

Filmen lyfter inte bara fram en delvis dold svensk verklighet, den ställer inte bara svåra frågor om rättsstaten, den får egentligen större räckvidd än så. Männen internerades för att de antogs vara samhällsfarliga, men med vilken rätt? Vems rätt?

Vänder vi perspektivet kan vi fråga: om det demokratiska samhället upplever sig hotat, har det då inte rätt att försvara sig också med okonventionella metoder. När har det toleranta öppna och demokratiska samhället rätt att slå över i intolerans?

Igår kommunister. Idag  terrorister.  

I glappet mellan rättsövergrepp och förment demokratiskt självförsvar är det lätt att hamna i en gråzon, som föder sina egna motsägelser, där åtgärderna blir kontraproduktiva. Saken är lika aktuell i dag; alltför drakoniska åtgärder mot terrorismen riskerar att föda ny terrorism.
 
Frågorna får aldrig några entydiga svar, men ”Upprättelse” vill bidra till att diskussionen ständigt   hålls levande.

Filmen söker inte heller svaret på frågan om där fanns fog för misstankar om landsförräderi. Det finns  inget svar på den frågan, inga åtal som lett till rättegångar har prövat skuldfrågan. Erfarenheten från Finland talar för att de flesta kommunister förblev patrioter när det gällde. Men komplikationen fanns ju där, det svenska partiet var ju, en sektion av det Moskvastyrda Komintern.

Interneringslägren närde därtill också den kommunism man ville begränsa, praktiskt demonstrerat av filmens huvudperson, Per Francke, som inte var partimedlem men ändock internerades tre gånger. Han lämnade lägren som fullfjädrad kommunist. 1946, efter kriget, värvas han av Sveriges Kommunistiska Parti som partimedlem. Han blev sedermera chefredaktör för partiorganet Ny Dag.
 
Filmen ”Upprättelse”  har valt ett underifrånperspektiv, i filmen intervjuas både interner och vakter  från lägren, samt anhöriga. SVTs reporter Nils Lundgren lägger sig tämligen nära de uppsökta rösterna, människorna får idag tala till punkt om den kränkning de utsattes för då och som de och  deras anhöriga fortfarande önskar få Upprättelse för.

Historien om interneringslägren är inte helt okänd, men för den stora allmänheten kommer säkert mycket som en överraskning. Det är så en historieskrivning som vill tjäna demokratin bör fungera. Ett ständigt återberättande med åtföljande tolkningar.

Tidigare program av Nils Lundgren:
Luz drömde om ett liv.         Sänt: 2004-09-23 20.30-21.00 SVT2
I orkanens öga.                 Sänt: 1994-05-01 19.00-19.30 TV2    Mannen i däcksfönstret är anonym, men han är en av cirka 150 såkallade opålitliga element och indisciplinärer, som under andra världskriget interneras på logementsfartyget Bercut i skärgården utanför Nynäshamn.

Den 15 maj 1941 gav ÖB order om att påstådda kommunister ska krigsplaceras vid hemliga arbetskompanier. 3500 man registrerade som kommunister, krigsplaceras på 10 interneringsläger.

Säkerhetstjänsten har ytterligare 40 000 registerkort med namn, fler än det finns medlemmar i Sveriges Kommunistiska Parti.

Arbetskompanierna, var maskerade koncentrationsläger för kommunister, godkända av den socialdemokratiske försvarsministern ansåg SKPs ledamot i Göteborgs stadsfullmäktige, Nils Holmberg. Han kritiserade också  ministern för att samtidigt låta kända nazister tjänstgöra som officerare.

Relationerna mellan manskap och befäl ombord på stålpråmen Bercut var av allt att döma utomordentligt dålig. Ett av befälen var erkänd nazist. Denne ska ha sagt att om det behövs skickar vi ett par torpeder i Bercut, så blir vi av med kommunisterna.